Αριθμός Πρακτικού 33, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27ης Αυγούστου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας