Αριθμός Πρακτικού 32, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Αυγούστου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας