Αριθμός Πρακτικού 31, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Νοεμβρίου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛ1Λ7ΛΗ-8ΙΞ-signed