Αριθμός Πρακτικού 31, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας