Αριθμός Πρακτικού 30, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ας Νοεμβρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΖΘ57ΛΗ-0ΩΓ

Σχολιάστε