Αριθμός Πρακτικού 30, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Αυγούστου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας