Αριθμός Πρακτικού 29, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 23ης Ιουλίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας