Αριθμός Πρακτικού 29, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Αυγούστου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας