Αριθμός πρακτικού 28, της συνεδρίασης της 11ης Ιουλίου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 11ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Σχολιάστε