Αριθμός Πρακτικού 28, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της της 29ης Δεκεμβρίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Β2ΒΙ7ΛΗ-Δ1Β