Αριθμός Πρακτικού 28, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Οκτωβρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας