Αριθμός Πρακτικού 27, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Ιουλίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας