Αριθμός Πρακτικού 27, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιουλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας