Αριθμός Πρακτικού 27, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Δεκεμβρίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Β5ΠΛ7ΛΗ-ΜΞ6