Αριθμός Πρακτικού 26, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ης Ιουλίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας