Αριθμός Πρακτικού 26, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ας Ιουλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ