Αριθμός Πρακτικού 25, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Ιουλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΧΡΙ7ΛΗ-ΕΟΚ