Αριθμός Πρακτικού 25, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω57Ζ7ΛΗ-ΠΧΑ

Σχολιάστε