Αριθμός Πρακτικού 25, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27ης Αυγούστου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛ947ΛΗ-Η6Τ-signed