Αριθμός Πρακτικού 25, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 25ης Ιουνίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας