Αριθμός Πρακτικού 25, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Νοεμβρίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7ΞΜ47ΛΗ-3ΔΒ