Αριθμός Πρακτικού 24, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ας Ιουλίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ