Αριθμός Πρακτικού 24, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ης Σεπτεμβρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7Ι0Β7ΛΗ-Τ3Ο

Σχολιάστε