Αριθμός Πρακτικού 24, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Νοεμβρίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας