Αριθμός Πρακτικού 23, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της συνεδρίασης της 6ης Ιουνίου 2016

Aριθμός Πρακτικού 23 της 06-06-2016

Σχολιάστε