Αριθμός Πρακτικού 23, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 11ης Ιουνίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας