Αριθμός Πρακτικού 23, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Ιουνίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας