Αριθμός Πρακτικού 23, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΠ3Ζ7ΛΗ-Λ75

Σχολιάστε