Αριθμός Πρακτικού 22, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 4ης Ιουνίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 22, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης 04-06-2018 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ