Αριθμός Πρακτικού 22, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Σεπτεμβρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας