Αριθμός Πρακτικού 22, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Ιουνίου 2019 , της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας