Αριθμός Πρακτικού 22, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Ιουλίου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛ4Μ7ΛΗ-ΘΜΕ-signed

Σχολιάστε