Αριθμός Πρακτικού 22, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Ιουλίου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας