Αριθμός Πρακτικού 21, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Μαΐου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 21, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29-05-2018