Αριθμός Πρακτικού 21, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Αυγούστου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΠΘ87ΛΗ-ΩΦ1

Σχολιάστε