Αριθμός Πρακτικού 21, πρακτικά Συνεδρίασης και αποφάσεις της 13ης Ιουνίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας