Αριθμός Πρακτικού 20, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της συνεδρίασης της 16ης Μαίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ