Αριθμός Πρακτικού 20, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Μαΐου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 20 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας