Αριθμός Πρακτικού 20, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της της 1ης Αυγούστου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6Κ547ΛΗ-Δ5Ν

Σχολιάστε