Αριθμός Πρακτικού 20, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Ιουνίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας