Αριθμός Πρακτικού 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Ιανουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας