Αριθμός Πρακτικού 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Μαΐου 2018 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας