Αριθμός Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Ιανουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας