Αριθμός Πρακτικού 19, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Ιουνίου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας