Αριθμός Πρακτικού 19, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Αυγούστου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΗΝΑ7ΛΗ-Θ3Υ