Αριθμός Πρακτικού 19, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Μαΐου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας