Αριθμός Πρακτικού 18, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της  7ης Ιουνίου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας