Αριθμός Πρακτικού 18, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Ιουνίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΑ2Ζ7ΛΗ-ΑΓΠ

Σχολιάστε