Αριθμός Πρακτικού 18, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 23ης Ιουλίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας