Αριθμός Πρακτικού 18, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 13ης Μαΐου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΧΧ37ΛΗ-Π1Ι-1