Αριθμός Πρακτικού 16, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιουνίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

72ΠΩ7ΛΗ-8Δ1